KEFKEN
  2B ARAZİLER HAZİNEYE DEVROLACAK
 

2B ARAZİLER HAZİNEYE DEVROLACAK

Orman yağmasına neden olacağı gerekçesiyle büyük tepki gösterilen ve kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanların satışını öngören düzenleme Tapu Kanunu'nun içine girdi

 

 


ANKARA - Tapu Kanununda değişiklik öngören kanuntasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kamuoyunda “2B" olarak bilinen ve orman vasfını kaybetmiş alanların satışını öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Tapu Kanunu’na yeniden girdi. 
Bir önceki AKP hükümeti döneminde gündeme gelen ancak uygulamaya konulamayan 'orman vasfını yitirmiş' arazilerin (2-B'ler) satışı AKP'lilerin verdiği değişiklik önergesiyle tekrar gündeme geldi. Daha önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan, 22. Dönem Meclis’te CHP’nin tepkisine neden olan düzenleme; Tapu Kanunu Tasarısı’ndan çıkarılmıştı. “2B" olarak bilinen düzenleme Tapu Kanunu’na yeniden eklendi. 

-2-B ARAZİLERİNİN TESCİLİ YAPILACAK- 

Yasaya göre, kamuoyunda 2-B olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. 
Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak. 
Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek. 
Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilecek. Bu çalışmalara, kadastro kontrol mühendisleri de katılacak. Çalışma sonucunda düzenlenecek zaptı, ekip görevlileri ile kontrol mühendisi birlikte imzalayacak. Düzeltme işlemleri, orman, tapu ve kadastro mevzuatlarına göre yapılmış, askı ilanıyla da ilan ve tebliğ edilmiş sayılacak. 

-İMAR KANUNUNA TABİ OLMAYACAK- 

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya tevhit (birleştirme) de yapılabilecek. 
Kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmayacak. 
Kadastro Müdürlüğü, kadastro çalışmalarından önce Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler içerisinde, özel kanunlara göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığını ilgili kurumlara soracak. İlgili idareler, 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verecek. Bu sürede cevap verilmezse söz konusu alanların bulunmadığı kabul edilecek. Bilgilere veya ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre, bu yerler içindeki alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilecek, beyanlar hanesinde belirtilecek. (aa)
(16 oCAK 2009)

 
  Bugün 8 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google Pagerank Checker